با خواندن، ١٠٪‏ يادگيري حاصل مي شود. بالاي ٩٠٪‏ يادگيري بواسطة شبيه سازي و مشاركت در فعاليت حاصل مي شود!

با خواندن، ١٠٪‏ يادگيري حاصل مي شود. بالاي ٩٠٪‏ يادگيري بواسطة شبيه سازي و مشاركت در فعاليت حاصل مي شود!

در طي ١٠٠ سال اقتصاد آمريكا، شركتهاي HighTech بالاترين ارزش را داشته اند و شركتهاي نفتي در رده هاي مياني و پايين قرار دارند. شركتهاي غذايي نيز به انتهاي جدول سقوط كرده اند

در طي ١٠٠ سال اقتصاد آمريكا، شركتهاي HighTech بالاترين ارزش را داشته اند و شركتهاي نفتي در رده هاي مياني و پايين قرار دارند. شركتهاي غذايي نيز به انتهاي جدول سقوط كرده اند

مقایسه پیام رسانهای داخلی و خارجی

مقایسه پیام رسانهای داخلی و خارجی

64 سال پیش و در چنین روزی اولین تلویزیون رنگی در دنیا به فروش رسید!

64 سال پیش و در چنین روزی اولین تلویزیون رنگی در دنیا به فروش رسید!

چه تعداد ايرانی در شركت‌هاي بزرگ IT جهان شاغلند؟

چه تعداد ايرانی در شركت‌هاي بزرگ IT جهان شاغلند؟

میزان بی اعتمادی آمریکایی ها به شرکت های سرشناش در حوزه فناوری در زمینه پیروی از قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و سطح اعتماد پایین مردم به فیسبوک

میزان بی اعتمادی آمریکایی ها به شرکت های سرشناش در حوزه فناوری در زمینه پیروی از قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و سطح اعتماد پایین مردم به فیسبوک

تامین کل انرژی جهان با انرژی خورشیدی!

تامین کل انرژی جهان با انرژی خورشیدی!

سبقت کاربران از تماشاگران در سراسر جهان!

سبقت کاربران از تماشاگران در سراسر جهان!