شرکت رشد ارتباطات هوشمند (راه) rah.ir و سایت خبری تحلیلی rahnews.com

کمپین جهانی حفاظت از محیط زیست مجازی دراینستاگرام
اخیرا امین زندگانی هنرمند سینما و تلویزیون با عنوان کمپین حفاظت از محیط زیست جهانی راه اندازی کرده است.
همه ما دریاچه ارومیه هستیم!
اخیرا با حمایت هنرمندان و ورزشکاران کشورمان کمپینی راه افتاده تا سازمان ملل به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه رسیدگی کند.
ارسال فایل به شرکت
اینجا می توانید فایل های نوشتاری, شنیداری و تصویری خود را برای ما راسال کنید.
بارگذاری